Vejleder for en KBU-Læge

Køreplan til KBU-læger

Målsætning

KBU-lægerne starter deres lægeliv på vores afdeling. KBU består af 2 forløb. Et forløb på sygehus, medicinsk eller kirurgisk, efterfulgt af et 6 mdr. ophold i almen praksis.

Vi skal hjælpe og guide de yngre kollegaer ind i lægeverdenen og de udfordringer som nu skal forholde sig til. KBU lægerne skal til at lære at tage ansvar og tage beslutninger. De skal lære at administrere deres tid og lære at prioriterer deres arbejdsopgaver.

KBU-lægerne har et forløb på 1 uge i Sønderborg, de vil blive kontaktet af Uddannelsesansvarlige før forløbet med hensyn til planlægningen.

 

Forventninger

Omsætte viden til praksis, at de kan tilegne sig ny viden og agere efter det og arbejde selvstændig.

 

Vejledning

Der forventes at introduktionssamtalen afholdes indenfor de første 14 dage.

Herefter justeringssamtaler efter behov typisk med 4-8 ugers mellemrum.

Ved midtvejsjusteringssamtalen efter ca. 3 mdr. skal der laves en karriereplan også.

Alle skemaer udfyldes af den uddannelsessøgende og sendes elektronisk til den uddannelsesansvarlige på mail

Christian.kynde@rsyd.dk

Skemaer findes under fanen KBU.

Praktisk

Brug ortisyd.dk for at finde skema til samtalerne. Udfyld dem på computeren og send dem til OUA med det samme.

Kurser

Der er obligatoriske kurser som er planlagt centralt fra. Transportkursus og Akut kursus. Senere i forløb 2, kommunikationskursus.

KBU lægen skal også så hurtigt som muligt på kursus i introduktion til traumemodtagelsen. Link til tilmelding findes under kurser.

YODA afholder skadestuekursus og kursus i sutureringsteknik. Disse ligger i marts og september og bliver afholdt i Kolding. Det er aftenkurser og koster ca. 200 kr pr.aften.

KBU lægen har 5 dages fokuseret ophold i Sønderborg som vi arrangere. Derudover har de 5 dage på andre afdelinger efter interesse som de selv skal arrangere.

 

 

Målbeskrivelsen

Liste over kompetencer som er særlig vigtigt for ortopædkirurgisk afdeling.

  • Følge op på plan for indlagt patient (konsultation / stuegang)
  • Varetage udskrivning /afslutning af patientforløb
  • Anvende afdelingens / almen praksis´ tekniske udstyr
  • Varetage vagtfunktion
  • Erkende og agere relevant i forhold til behandlingskomplikationer
  • Kommunikere og samarbejde med kolleger og andre samarbejdspartnere
  • Undervise sundhedsprofessionelle.

 

 

Læringsplaner

Læringsplaner skal laves for hver samtale. Det kan være en faglig udfordring eller i skal hjælpe med at opnå visse specifikke kompetencer. Brug jeres netværk af kollegaer, YKYL og UAO til at hjælpe den uddannelsessøgende.

Fokuser på simple mål. F.eks. behandling af Colles fraktur. Inkluder teori, reponerings principper, gennemgå instrukser og se på røntgen af de patienter den uddannelsessøgende behandlet.

Forskning

 

Litteratur

Nettet flyder af litteratur og læsestof og det kan være svært at navigere her.

I kan kontakte UAO for adgang til online litteraturdatabase.

Ellers er der enkelte hjemmesider som kan anbefales, se ortisyd.dk.

 

Det vanskelige forløb

Hvis du som vejleder møder udfordringer, som du har svært ved at overskue, skal du hurtigt kontakte YKYL eller UAO. Det kan være faglige vanskeligheder, personlige problemer, sygdom, barsel eller andre ting som betyder at du som vejleder har svært ved at håndtere situationen.