Vejleder for en Blok-Læge

Køreplan til Blok-læger

Målsætning

Blok læger skal have et 4 måneders forløb på ortopædkirurgisk afdeling. Udover ortopædkirurgiske afdeling har de ophold på Gynækologisk, psykiatrisk, børn-og unge samt 2 medicinske afdelinger. De kirurgiske ophold ligger oftest sidst i sygehusforløbet.

Vi skal sikre os at bloklægerne får kendskab og rutiner i at behandle akutte ortopædkirurgiske patienter og kendskab til ambulant behandling indenfor vores subspecialer.

Oplæring indenfor chirugia minor vil også være en fordel for vores Blok-læger.

Forventninger

Blok-lægen forventes at være hurtigt integreret i afdelingen da har haft flere sygehusforløb før de kommer på ortopædkirurgisk afdeling.

 

Praktisk

Brug ortisyd.dk for at finde skema til samtalerne. Udfyld dem på computeren og send dem til OUA med det samme.

Kurser

Blok-læger har ingen kursusforløb som vi skal arrangere.

Blok-lægerne har ret til 14 dages fokuseret ophold, 6 dage på abdominalkirurgisk – 2 dage urologisk og 2 dage mamaekirurgi.

Det er blok-lægerne selv der arrangere disse ophold og de skal huske at give skemalægger besked i god tid.

De kan have fordel af at kende til YODA´s udbudte kurser i skadestuebehandling og evt. suturteknik.

 

Målbeskrivelsen

Der er ingen faste krav til godkendelse af kompetencer i logbog. Nogle får alle underskrifter i praksis og andre får dem på de forskellige afdelinger.

Der findes dog kompetencekort som i skal kende til og kan rette jeres læringsplaner ind efter.

 

Læringsplaner

Læringsplaner skal laves for hver samtale. Det kan være en faglig udfordring eller i skal hjælpe med at opnå visse specifikke kompetencer. Brug jeres netværk af kollegaer, YkYL og UAO til at hjælpe den uddannelsessøgende.

Forskning

Ingen forskningskrav

Litteratur

Nettet flyder af litteratur og læsestof og det kan være svært at navigere her.

I kan kontakte UAO for adgang til online litteraturdatabase.

Ellers er der enkelte hjemmesider som kan anbefales, se ortisyd.dk.

 

Det vanskelige forløb

Hvis du som vejleder møder udfordringer, som du har svært ved at overskue, skal du hurtigt kontakte YKYL eller UAO. Det kan være faglige vanskeligheder, personlige problemer, sygdom, barsel eller andre ting som betyder at du som vejleder har svært ved at håndtere situationen.