Vejleder for HUF 3

Køreplan til læger i HUF 3 uddannelse

Målsætning

Den sidste del af hoveduddannelsen skal fokusere på at få skabt rutine, udvide traumatologiske kompetencer og få opstartet subspecialicering.

De sidste kompetencer skal nås

 

Forventninger

 

Praktisk

Brug ortisyd.dk for at finde skema til samtalerne. Udfyld dem på computeren og send dem til OUA med det samme.

Kurser

I HUF 3 forløbet skal SOL 2 kurset gennemføres. Både SOL 1 og 3 burde være klaret.

A-kurser forløber automatisk.

AO- Advanced kan søges men ikke absolut.

Den uddannelsessøgende kan begynde at søge kurser indenfor bestemte subspecialer.

HUF 3 lægen er på fokuseret ophold i Sønderborg i 3 måneder som afdelingen arrangerer.

 

.

 

Målbeskrivelsen

Det er vigtigt ved introduktionssamtalen at få samlet op på forløbet på OUH. Er der kompetencer indenfor subspecialerne som mangler, er der bestemte områder vi skal fokusere på.

Få styr på logbogen fra starten!

Kontakt UAO allerede her hvis du fornemmer problemer.

 

Læringsplaner

Lav læringsplaner som udfordrer HUF 3 lægen. I starten af forløbet er det vigtigt at få oparbejdet rutiner i de vanlige traumatologiske operationer men efterhånden skal i se at HUF 3 lægen udvikler sig på dette felt.

Senere i forløbet kan i begynde at lave læringsplaner involverende de enkelte subspecialer.

 

Læringsplaner skal laves for hver samtale. Brug jeres netværk af kollegaer, YkYL og UAO til at hjælpe den uddannelsessøgende. For HUF 3 er det vigtigt at få etableret kontakt til speciallægerne i Sønderborg

Forskning

Det er nu forskningstræningen skal afsluttes. Fokuser på dette i starten når HUF 3 kommer fra OUH.

Det skal ikke være en byrde som ligger de sidste måneder, få det overstået!

 

Litteratur

Nettet flyder af litteratur og læsestof og det kan være svært at navigere her.

I kan kontakte UAO for adgang til online litteraturdatabase.

Ellers er der enkelte hjemmesider som kan anbefales, se ortisyd.dk.

 

Det vanskelige forløb

Hvis du som vejleder møder udfordringer, som du har svært ved at overskue, skal du hurtigt kontakte YKYL eller UAO. Det kan være faglige vanskeligheder, personlige problemer, sygdom, barsel eller andre ting som betyder at du som vejleder har svært ved at håndtere situationen.