Vejleder for HUF 1

Køreplan til læger i HUF 1 uddannelse

Målsætning

Vi skal give vores hoveduddannelseslæger et struktureret og udfordrende forløb. Vi skal turde sætte krav og vi skal kunne håndtere deres forventninger til os.

Den første del af hoveduddannelsen varer 12 måneder. Indenfor de første 14 dage skal der foretages introduktionssamtale. Herefter justeringssamtaler med 6-8 ugers interval og i slutningen af forløbet samtale med UAO.

De skal fagligt og operativt være forberedte til at starte i deres HUF 2 stilling på OUH.

 

Forventninger

 

.

Praktisk

Brug ortisyd.dk for at finde skema til samtalerne. Udfyld dem på computeren og send dem til OUA med det samme.

Kurser

Forskningstræning modul 1 arrangeres af Syddansk Universitet og tilmelding på deres hjemmeside.

Region Syddanmark står selv for den videre forskningstræning og HUF 1 skal derfor ikke på Modul 2.

HUF 2 lægen bliver automatisk tilmeldt Region Syddanmarks forskningstræning. HUF 2 lægen skal gennemføre et mindre forskningsprojekt. Det er vigtigt at i hurtigt i forløbet for fundet et godt og simpelt projekt. Brug netværk på afdelingen, speciallægerne i Sønderborg og ikke mindst Jesper Schønnemann til at hjælpe jer med at finde et projektet.

HUF 1 lægen skal indenfor de første 2 år have været på SOL 1 og 3 kursus. Til SOL 2 kurset er der lang venteliste så det kan være en ide allerede sidst i HUF 1 stillingen at få HUF 1 lægen tilmeldt.

A-kurser bliver tildelt automatisk.

Traumeteamtræning er god og lærerig introduktion til modtagelse af traume på Åbenrå sygehus. Få dem tilmeldt hvis ikke de i introduktionsuddannelse har været på kurset.

AO-Basic hvis de endnu ikke har været.

DOS foregår hvert år i oktober måned. Godt for networking.

Målbeskrivelsen

Målbeskrivelsen for HUF lægerne er lang. Sørg for at gå den igennem ved introduktionssamtalen så både du og HUF lægen ved hvad kravene er.

Mange af subspecialernes målkrav opnås på OUH.

Få udfyldt og godkendt undervejs og ikke alle til sidste samtale.

 

 

Læringsplaner

Læringsplaner skal laves for hver samtale. Det kan være en faglig udfordring eller i skal hjælpe med at opnå visse specifikke kompetencer. Brug jeres netværk af kollegaer, YkYL og UAO til at hjælpe den uddannelsessøgende.

Fokuser på simple mål. F.eks. behandling af pertrokantær fraktur. Inkluder teori, osteosyntese principper, gennemgå manualer og se på røntgen af de operationer den uddannelsessøgende har foretaget.

Forskning

Alle HUF 1 skal i gang med at forskningstræne. Brug netværk på afdeling og speciallægerne i Sønderborg til at finde projekt. Vigtigst snak med Jesper Schønnemann.

Sørg for at få motiveret så HUF 1 lægen kommer i gang med sit projekt

Litteratur

Nettet flyder af litteratur og læsestof og det kan være svært at navigere her.

I kan kontakte UAO for adgang til online litteraturdatabase.

Ellers er der enkelte hjemmesider som kan anbefales, se ortisyd.dk.

 

Det vanskelige forløb

Hvis du som vejleder møder udfordringer, som du har svært ved at overskue, skal du hurtigt kontakte YKYL eller UAO. Det kan være faglige vanskeligheder, personlige problemer, sygdom, barsel eller andre ting som betyder at du som vejleder har svært ved at håndtere situationen.