Vejleder for introduktionslæger

Køreplan til Introduktionslæger

Målsætning

Vi skal give vores introduktionslæger et struktureret og udfordrende forløb. Vi skal turde sætte krav og vi skal kunne håndtere deres forventninger til os.

Gennem introduktionssamtalen som varer 12 måneder skal der foretages introduktionssamtale indenfor de første 14 dage. Herefter justeringssamtaler med 6-8 ugers interval og i slutningen af forløbet 360 graders evaluering og samtale med UAO.

Forventninger

Et vigtigt element i introduktionssamtalen er at forventningsafstemme med introduktionslægen.

Der er en fin balance imellem afdelingens behov for produktivitet og den uddannelsessøgendes behov for læring. Der er læring i alle patient kontaktakter selv om de ikke bliver holdt i hånden hele vejen.

Vi skal stræbe efter at få skabt en introduktionslæge som med faglig viden, masser af praktisk erfaring og god vejledning står rustet til at søge hoveduddannelsesstilling.

 

Vejledning

Introduktionssamtalen forventes foretaget indenfor de første 14 dage. Herefter samtaler efter behov men typisk med 6-8 ugers mellemrum.

Efter 6 måneder foretages 360 graders evaluering, denne evalueres sammen med den Uddannelsesansvarlige Overlæge.

Efter 6-8 måneder skal vejleder også fortage karriereplanlægningssamtale, brug skema under fanen Introduktionsstilling.

 

 

 

Praktisk

Brug ortisyd.dk for at finde skema til samtalerne. Udfyld dem på computeren og send dem til OUA med det samme.

Christian.kynde@rsyd.dk

Kurser

Introlægerne har en del kursus aktivitet som jo så tager tiden fra deres kliniske hverdag. Nedenfor er nævnt de vigtigste.

 

Obligatorisk vejlederkursus, tilmelding via evaluer.dk.

I-kurser udbudt af regionen. Foregår i Kolding og fordeler sig på 8 kursusdage med emner som dækker bredt indenfor ortopædi. Tilmelding via evaluer.dk.

ATLS, alle introlæger tilbydes ATLS. Der er relativ lang ventetid på at komme på kurset og forhåbningsvis er de informeret ved ansættelsen omkring tilmelding.

AO-Basic. Et must for yngre orthopædkirurger. Basale osteosynteseprincipper og workshops. Forsøg at få dem afsted så tidligt som muligt. Tilmelding foregår via AO hjemmeside.

Obligatorisk for Intro-Læger er Traumeteamtræning, link til tilmelding under kurser. Dette så hurtigt i forløbet som muligt.

Hvis ikke introduktionslægen i forvejen har været på kursus i introduktion til traumemodtagelse skal vedkommende også meldes til dette. Igen link under kurser.

YODA. Foreningen Yngre Ortopædkirurger afholder aftenkurser i bl.a. suturteknik, adgange og skadestuekursus. Kurser afholdes i Kolding og speciallæger som undervisere. Lav pris og man skal ikke have fri fra dag arbejde.

SAKS Artroskopi kursus. Ikke essentiel men god introduktion til at artroskopere.

 

Målbeskrivelsen

De ”hårde”

Skal kunne modtage og indlede primær behandling af den tilskadekomne patient, redegøre for primær og sekundær gennemgang, GCS score Godkendes inden 6 måneder
Skal kunne diagnosticere, primært behandle og visitere distorsioner, a.ligamentskader og b. luksationer

a. MCL, ACL, ulnar collateralligament, ankel

b. skulder,AC-led  albue, fingerled, patella.

Godkendes inden 6 måneder
Skal kunne diagnosticere og behandle patienter med hoftenære femurfrakturer, f.eks. :

a. collum femoris fraktur, garden1+2

b. pertrokantær fraktur, stabile typer til DHS

c. osteosyntese af min. 5 hoftenære frakturer

Godkendes inden 6 måneder
Skal kunne redegøre for diagnostik og behandlings strategi for de hyppigst forekomne frakturer.

a. collum chirurgicum fraktur

b. antebrachium fraktur

c. Colles fraktur

d. os scaphoideum fraktur

e. kompressionsfraktur. ryg

f. hoftenær fraktur.

g. malleol fraktur.

h. olecranon fraktur

i.  clavikel fraktur

j.  finger fraktur

 

Godkendes inden afslutning
Skal kunne foretage konservativ behandling og lukket reponering af distal antebrachium fraktur (inkl. Colles)

 

Godkendes inden 6 måneder
Skal kunne diagnosticere muskel-, sene-, kar- og nervelæsioner

a. differentialdiagnostik hos skadestuept. og redegørelse med baggrund i anatomisk gennemgang.

b. ex: extensor og flexorsenelæsion fingre,  rotatorcuff og akilles sener, a. radialis, n. ulnaris/n. peroneus – og følger efter luxationer.

 

Godkendes inden 6 måneder
Skal kunne modtage og iværksætte primær behandling og udredning af multitraumatiseret eller svært tilskadekommet patient (herunder patient med kranietraume) Godkendes inden 6 måneder
Skal kunne diagnosticere de hyppigste ledinfektioner herunder kunne foretage ledpunktur

a. ex: knæled (punktur, behandlingsstrategi, visitation)

Godkendes inden 6 måneder
Skal kunne diagnosticere infektioner i bløddele og behandle subkutan absces, diskutere anvendelse af UL, CT, RTG.

 

Godkendes inden 6 måneder
Skal kunne diagnosticere de hyppigste, ikke-traumatisk betingede lidelser i bevægeapparatet: Bursit, traktionstendinit, akut nervekompression og ekstremitets iskæmi

 

Godkendes inden 6 måneder
Skal kunne foretage diagnostisk del af knæledsartroskopi under supervision Godkendes inden afslutning

 

 

Udover de hårde kompetetencer skal de resterende kompetencer også opnås. Sørg for kontinuerligt at få dem godkendt i den elektroniske logbog.

 

Læringsplaner

Læringsplaner skal laves for hver samtale. Det kan være en faglig udfordring eller i skal hjælpe med at opnå visse specifikke kompetencer. Brug jeres netværk af kollegaer, YkYL og UAO til at hjælpe den uddannelsessøgende.

Fokuser på simple mål. F.eks. behandling af pertrokantær fraktur. Inkluder teori, osteosyntese principper, gennemgå manualer og se på røntgen af de operationer den uddannelsessøgende har foretaget.

Forskning

For at få hoveduddannelsesstilling indenfor ortopædkirurgi er faglig viden og en lang operationsliste ikke nok. Alle skal i et eller andet omfang have forsket.

Vores forskningsansvarlig på afdelingen, Jesper Schønnemann skal kontaktes og som vejleder, brug dit netværk på afdelingen til at få startet små eller større forskningsprojekter for introduktionslægen.

Litteratur

Nettet flyder af litteratur og læsestof og det kan være svært at navigere her.

I kan kontakte UAO for adgang til online litteraturdatabase.

Ellers er der enkelte hjemmesider som kan anbefales, se ortisyd.dk.

 

Det vanskelige forløb

Hvis du som vejleder møder udfordringer, som du har svært ved at overskue, skal du hurtigt kontakte YKYL eller UAO. Det kan være faglige vanskeligheder, personlige problemer, sygdom, barsel  eller andre ting som betyder at du som vejleder har svært ved at håndtere situationen.